Waardevolle verhalen

Zonder inkomen of financiële zekerheid schudt de wereld op z’n grondvesten. Hoe langer zo’n situatie duurt, des te groter de onzekerheid en twijfel worden. Zorgen over het verlies van leuke extraatjes veranderen al snel in zorgen over zaken die gisteren nog vanzelfsprekend waren. Kan ik wel in mijn huis blijven wonen? Kom ik ooit nog aan de slag? Gelukkig zijn, wordt verdrongen door overlevingsdrang…

Gerrie Plat is beeldend therapeut. Een vak dat ze met een grote portie gedrevenheid uitvoerde, een vak dat haar gelukkig maakte. Toen ze steeds minder uren kreeg als beeldend therapeut, ging zij op zoek naar meer werk. Sollicitatie na sollicitatie liep op niets uit, de arbeidsmarkt zat volledig op slot. Toch wilde Gerrie haar vak – waar ze zoveel plezier aan beleefde – graag blijven uitoefenen. De enige optie die overbleef, was het starten van een eigen praktijk. Het ondernemerschap sprak Gerrie niet aan, maar voelde als pure noodzaak: de enige weg die kon leiden tot het uitvoeren van haar prachtige vak als beeldend therapeut. Terwijl de financiële afgrond met rasse schreden naderde, nam Gerrie moedig de eerste stap om van haar vragen antwoorden te maken. Ze zocht contact met de gemeente en schreef zich in voor een scholing die beschikbaar werd gesteld aan startende ondernemers. De checklist voor toelating vulde Gerrie goudeerlijk in. De uitkomst verbaasde haar zelf het allermeest: Gerrie’s antwoorden gaven aan dat ze geschikt was voor het ondernemerschap… Dus ging ze aan de slag!

“Gelukkig zijn, wordt verdrongen door overlevingsdrang.”

Feiten zijn iets anders dan gevoel. Geschikt zijn voor het ondernemerschap is iets anders dan er kláár voor zijn! Het is lastig breder te kijken wanneer het water je aan de lippen staat. Gerrie’s focus moest verschuiven van het gevoel ‘er moet iets gebeuren’ naar het besef ‘kijk eens wat ik al heb gedaan!’ De volgende stappen konden alleen worden gezet wanneer ze weer vooruit kon kijken. En daar was op een ándere manier hulp bij nodig. En die hulp kwam van Liesbeth Ros van M.O.S. Gerrie werd door Liesbeth gecoacht op weg naar haar zelfstandig ondernemerschap. Door de begeleiding van Liesbeth kwam de nadruk te liggen op wat Gerrie al aan kennis en ervaring had opgedaan en ontstond er bij haar weer het vertrouwen dat ze het wél kon en dat ze het écht op haar eigen manier kon doen. En wanneer je ruimte krijgt om het op je eigen manier te doen, ontstaat er groei… Dat geldt voor Gerrie – als startend ondernemer, maar ook voor Liesbeth – als coach. Dingen gaan vaak anders dan je had verwacht en dan is dat zetje in de juiste richting, door een persoon die je vertrouwt, nodig om op koers te blijven. Als coach volgt Liesbeth hierin het tempo van Gerrie. Aansluiten en er zíjn, dat zijn de sleutelwoorden. Er bestaat simpelweg geen vaste route van A naar B.

“Ze had alleen even iemand als Liesbeth nodig, om haar op het spoor te brengen en te houden…”

Door de ondersteuning van Liesbeth ontstond er perspectief en vertrouwen in de toekomst. Gerrie’s keuzes, over wat wel en wat niet te doen, werden steeds bewuster. Ze durfde zich weer te laten leiden door haar eigen waarden. De reis die Gerrie en Liesbeth samen hadden afgelegd, bracht Gerrie bij het oprichten van haar eigen bedrijf. Maar daarmee is het proces nog niet afgesloten. Wanneer doelen worden behaald, komen er nieuwe doelen voor in de plaats. Zo werkt dat nu eenmaal. Gerrie’s nieuwe doel op weg naar zelfstandigheid? Een contract met de gemeente krijgen, zodat er een goede klantenstroom op gang komt. De onzekerheid van zo’n nieuwe stap wordt gesteund door de successen die ze al behaalde. Zo was er bijvoorbeeld dat bezoek aan een congres. Op Gerrie’s naamkaartje stond het logo van haar eigen bedrijf… Dan kun je alleen maar trots zijn op wat je hebt bereikt, toch?!

Gerrie heeft, na de zware storm in haar leven, zelf de touwtjes weer in handen. Ze is een vakvrouw, een zelfstandig ondernemer in beeldende therapie. Ze had – zonder het te weten – alles in huis om haar droom waar te maken. Er was alleen even iemand als Liesbeth nodig om haar op het spoor te brengen en te houden…