Activiteit: Vrouwenkamer

De Vrouwenkamer is bedoeld voor vrouwen die recent in de gemeente Smallingerland zijn komen wonen en/of vrouwen die toe zijn aan verdere stappen in hun persoonlijke ontwikkeling. De onderwerpen die tijdens de Vrouwenkamer worden besproken kunnen aangedragen worden door de vrouwen zelf of door M.O.S.

Waar: @Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH te Drachten
Wanneer: elke dinsdag van 9:30 – 10:30 uur