Activiteit: Treft ’t overleg

Er zijn zeven Treft ’t teams en zij zijn actief in de volgende wijken: De Swetten, De Venen, De Bouwen, De Wiken, De Trisken, Noord Oost en Houtigehage. Treft ’t is bedoeld voor professionals.

Deze teams bestaan onder andere uit medewerkers van: Woonfriesland, Accolade, gemeente Smallingerland, Zuidoostzorg, Friese Wouden, Buurtzorg, schooldirecteuren, politie, Sportbedrijf en M.O.S

In dit overleg wordt er gekeken naar de problematiek in de wijken/dorpen. De teams hebben de volgende doelstelling: het onderhouden en activeren van (formele en informele) netwerken in de wijk.

Hiermee zorgen de teams voor: 

  • het vroegtijdig signaleren van kansen en problemen;  
  • het aanjagen en ondersteunen van bewonersinitiatieven;  
  • een goede samenwerkingen tussen organisaties en bewoners.