Activiteit: Tegearre

Tegearre is bedoeld voor maatschappelijke organisaties (De Zonnebloem, Leger des Heils, Stjoer, Odensehuis en M.O.S.) die voor ontmoeting en verbinding staan.

Tegearre is dichtbij en benaderbaar, de verbindende schakel voor contact met anderen. Organisaties werken samen binnen Tegearre voor én met mensen die verbinding met anderen zoeken. Mensen en organisaties in Smallingerland kennen ons en samen met hen zetten wij ons in tegen eenzaamheid. Tegearre is een vindplaats voor bestaande initiatieven en stelt haar kennis en kunde beschikbaar voor anderen.