Activiteit: Stapprogramma’s

De Stapprogramma’s van O&O worden ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de interactie tussen ouder en kind te versterken. Doel daarbij is om de onderwijskansen te vergroten.

Het programma kent verschillende varianten. Zo is er Instapje voor kinderen van 1 tot 2 jaar, Opstapje is er voor de peuter van 2 tot 4 jaar en Opstap is bedoeld voor kleuters van 4 tot 6 jaar.

Ouders die het programma volgen gaan aan de slag met het kijken en luisteren naar hun kind, het volgen van het kind, het praten met het kind, het aanmoedigen van het kind en het bieden van structuur. Zij doen dit met behulp van de werkbladen en materialen die bij het programma horen.

Wekelijks gaat één van onze collega’s op huisbezoek en één keer per maand is er een ouderbijeenkomst. Tijdens de huisbezoeken worden de materialen en werkbladen van het programma besproken en wordt er samen gespeeld. Ook is er ruimte voor opvoedingsvragen. De ouderbijeenkomsten worden georganiseerd rondom thema’s en zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Voor deelname aan het programma wordt een ouderbijdrage gevraagd. Dit gaat om €12,- voor Instapje en Opstapje en €14,- voor Opstap. Hiervoor ontvangen ouders alle werkbladen en mogen zij de gebruikte materialen (o.a. puzzels, blokken, verf en voorleesboeken) houden. Wanneer de ouderbijdrage een belemmering vormt om het programma te volgen wordt hiervoor naar een oplossing gezocht.

Vragen over de Stapprogramma’s kunnen gesteld worden aan Martina. Ook kun je bij haar een kind/gezin aanmelden om deel te nemen aan een van de Stapprogramma’s. Ouders kunnen zelf aangeven graag te willen deelnemen met hun kind, maar ook verwijzen door professionals is mogelijk.