Activiteit: Samen@Smallingerland 

Samen@Smallingerland is een inloopvoorziening voor alle inwoners en is bedoeld om elkaar te ontmoeten.

Er worden diverse leuke en informatieve activiteiten georganiseerd. Meedoen mag, maar hoeft niet. Hier wordt gezamenlijk gezorgd voor een fijne sfeer, waarin iedereen zich zelf kan zijn. Deze dienst is een samenwerkingsverband tussen M.O.S., Stjoer en MindUp.

Samen@DeBouwen, Bouwakker 1 te Drachten. Iedere maandag en woensdag
van 14:00 – 16:30 uur
Samen@DeWiken, Middelwyk 2 te Drachten, iedere dinsdag van 9:30 – 12:00 uur.
Samen@DeDrait, Flevo 190, te Drachten, iedere donderdag van 14:00 – 16:30 uur, iedere vrijdag van 9:30 tot 12:00 uur