Activiteit: Praathuis

Het Praathuis is bedoeld voor inwoners die willen oefenen met de Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur willen leren kennen. Bij het Praathuis is er extra aandacht voor Nieuwkomers (asielzoekers en statushouders).

Het Praathuis zet ontmoetingsmomenten op, waarin verschillende onderwerpen besproken worden zoals de normen en waarden, ervaringen, en gewoontes binnen de Nederlandse samenleving.

Waar: @Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH te Drachten
Wanneer: elke woensdag van 9:30 – 11:30 uur