Activiteit: Peuterplus Groep KOKO

Bij KOKO worden peuters opgevangen die extra ondersteuning nodig hebben op de reguliere groepen en waarbij ouders en pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van de peuter. We noemen dit de Peuterplus groep.

KOKO is een samenwerking tussen de peuteropvang van Oink! en M.O.S. en staat voor: Kinderen Observeren en Kansrijk Ondersteunen. Vanuit de Peuterplus groep is er samenwerking met Jeugdhulp Friesland, Alliade, Kentalis, Revalidatie Friesland, de GGD en Carins.

Wat gebeurt er bij KOKO?
Eerst wordt een kind gedurende een periode van 3 tot 4 maanden geobserveerd. In deze periode wordt het kind begeleid door de pedagogische medewerkers, er wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens het programma van het peuterspelen, met (vrij) spel, een kringmoment, een activiteit, etc.

Eventueel worden aanvullende onderzoeken gedaan. Daarom is ook de pedagoog van M.O.S. onderdeel van het team. Aan het eind van deze periode krijgen ouders een advies voor het meest passende vervolg voor hun kind. Dit kan zijn terug naar een reguliere locatie van Oink!, of de basisschool met handvatten voor de begeleiding door de medewerkers daar. Maar ook een langer verblijf of plaatsing in speciaal onderwijs of een andere vorm van behandeling voor jonge kinderen als het BEC (Behandel en Expertise Centrum Jeugdhulp Friesland), het KDC (Kinderdagcentrum Talant) , de Taaltrein van Kentalis of de TPG (Therapeutische Peutergroep ) van de Revalidatie Friesland kan mogelijk zijn. Samen met ouders wordt hierin een keuze gemaakt.

Kinderen kunnen bij KOKO terecht tot ze 5 jaar zijn. Momenteel is de Peuterplusgroep 5 ochtenden in de week geopend. KOKO is gevestigd bij de Skelp, Wetterwille 70 in Drachten.

Meer informatie? Neem gerust contact op met Jenneke.
j.koopman@mosweb.nl of 0682393155