Home Diensten Peuterplus Groep KOKO

Activiteit: Peuterplus Groep KOKO

  • Voor kinderen van 2 tot 5 jaar
  • Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van je kind
  • Uitgebreide observatie
  • Advies over de juiste plek voor jouw kind

Wat is Peuterplus groep KOKO?
KOKO staat voor Kinderen Observeren en Kansrijk Ondersteunen. Het is een peutergroep voor kinderen die zich anders ontwikkelen. Of die bijzonder gedrag laten zien.

Bij KOKO nemen we de tijd om een kind te observeren. Om te ontdekken waaróm hij bepaald gedrag laat zien. Of om te bepalen wat hij of zij nodig heeft om te kunnen groeien. Zodat we daarna samen kunnen bepalen wat de juiste plek is voor jouw kind.

Bij KOKO werken we met kleine groepen van maximaal 8 kinderen. Er zijn altijd 2 of 3 begeleiders aanwezig, waaronder 2 hbo-opgeleide pedagogisch medewerkers. Daarnaast is de pedagoog van M.O.S. nauw betrokken. KOKO is een samenwerking van M.O.S. en Oink! Ook Jeugdhulp Friesland, Alliade, Kentalis, Revalidatie Friesland, de GGD en Carins zijn betrokken bij KOKO.

Voor wie is Peuterplus groep KOKO?
Peuterplus groep KOKO is er voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar over wie ouders of professionals zich zorgen maken. Bijvoorbeeld omdat hij of zij nog niet goed (genoeg) kan praten, heel stil is of juist alle aandacht naar zich toetrekt.

Hoe werkt het?
Aanmelden
Je kunt je kind zelf aanmelden voor KOKO. Je kind heeft daarvoor geen indicatie nodig. De pedagoog van M.O.S. neemt na de aanmelding contact met je op.

Kennismaking
De pedagoog maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bekijkt de pedagoog of jouw kind geschikt is voor KOKO.

Observatiefase
In de observatiefase vormen we een beeld van jouw kind. We nemen de tijd om te ontdekken wat hij of zij nodig heeft. De observatiefase duurt 3 tot 4 maanden. In die fase komt je kind minimaal 2 en maximaal 4 dagdelen per week naar KOKO.

In deze fase werken we nauw samen met de ouders en andere betrokkenen. Iedere 6 weken bespreken we samen de voortgang van je kind.

Advies
Aan het eind van de observatiefase geven we een advies over de beste vervolgstap voor jouw kind. Dat kan een reguliere peuteropvang of basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal onderwijs of een behandelgroep. Soms adviseren we om het kind nog iets langer bij KOKO te laten. Zo zoeken we altijd naar een plek die bij jouw kind past.

Waar en wanneer?

Peuterplus groep KOKO
Wetterwille 70
9207 BK Drachten

Maandag t/m vrijdag: 08:45 – 12:45 uur

Meer informatie
Wil je meer weten over Peuterplus groep KOKO? Neem dan contact op met Mark, Teammanager jeugd
m.elbertsen@mosweb.nl of 06 – 42 75 25 25.