Activiteit: Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelingsstimmulering (O&O)

O&O richt zich op de opvoeders in Smallingerland. De vragen van opvoeders staat centraal in ons aanbod.

Iedere ouder kan zijn/haar opvoedverhaal met ons delen. Niemand maakt precies hetzelfde mee en iedere ouder heeft zijn eigen manier van opvoeden. Daar is bij O&O alle ruimte voor. We luisteren en denken mee wanneer dat gevraagd wordt.

Soms is er behoefte aan concrete informatie over opvoeden, ouderschap of de ontwikkeling van het (jonge) kind. Die delen we graag. Daarbij gaan we er vanuit dat ouders uiteindelijk altijd zelf kiezen wat bij hen en bij hun kind past.

Ook brengen we opvoeders met elkaar in contact. Het uitwisselen van eigen ervaringen is waardevol en geeft de mogelijkheid om van elkaar te leren. Soms is sprake van heel specifieke vragen en worden opvoeders geholpen in contact te komen met de juiste professionals.

Naast het aanbod vanuit O&O m.b.t. ouderschap en opvoeden is er ook sprake van programma’s die zich richten op het stimuleren van de ontwikkeling van het (jonge) kind. Deze worden ingezet om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen en een goede start in het onderwijs te maken.

Het team van O&O bestaat uit Nienke Drost (Stapprogramma’s), Eline Canrinus (Stapprogramma’s en Samen opgroeien in de wijk), Chantal Obbink (Samen opgroeien in de wijk, Stapprogramma’s en Papa en Mama café) en Martina van der Snee (coördinator O&O en Drieluik Ouderschap).

Bij O&O kunnen opvoeders terecht voor onderstaand aanbod:

Samen opgroeien in de wijk
Papa en mama café
Stapprogramma’s

Drieluik Ouderschap
Week van de opvoeding