Home Diensten Kansrijk Burgerinitiatief

Activiteit: Kansrijk Burgerinitiatief

Elke buurt heeft inwoners die bereid zijn om initiatief te nemen. Het gevoel om iets te doen is soms zo krachtig dat de inwoner tot actie overgaat. En zo ontstaat een burgerinitiatief.

Heb jij een leuk idee voor jouw buurt-, wijk- of dorp in Smallingerland en wil jij een kleine vergoeding ontvangen als startschot voor dit idee?

Een aanvraag indienen voor het Kansrijk Burgerinitiatief kan! Stuur je aanvraag-, idee- of vragen over het Kansrijk Burgerinitiatief naar Tirza.

Tirza Iwema
06-34573208