Home Diensten Energiecoach

Activiteit: Energiecoach

Een energiecoach is bedoeld voor alle inwoners binnen de gemeente Smallingerland. Het doel van een energiecoach is het aanbieden van activiteiten en hulpmiddelen, die er toe bijdragen dat inwoners zich bewust worden van hun energie- en watergebruik. Ook zal de energiecoach inwoners inzicht verschaffen in de eigen mogelijkheden om energie (gas en elektriciteit) en water te besparen, en zo ook geld te besparen. 

Dit initiatief is opgezet vanuit de gemeente Smallingerland, in samenwerking met de Bibliotheek en M.O.S.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Petra.