Home Diensten Buurtbemiddeling

Activiteit: Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Twee getrainde en vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden het proces tussen buren die weer met elkaar in gesprek willen en hun verstoorde relatie willen herstellen. De vrijwilligers luisteren, vragen door, vatten samen en proberen een klimaat te scheppen waarin beide buren samen nadenken over mogelijke oplossingen voor hun conflict. De verantwoordelijkheid voor de oplossing van het probleem ligt daarmee bij de ruziƫnde buren. Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten tussen buurtgenoten in de dagelijkse leefsfeer.

Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over:

  • geluidsoverlast;
  • erfscheiding;
  • overhangende takken en begroeiing;
  • overlast door kinderen;
  • overlast door huisdieren;
  • vernielingen;
  • rommel of vuilnis bij de woning;
  • vreemde geuren;
  • parkeeroverlast;
  • bejegening (pesterijen, roddelen, discriminatie).