Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen in Smallingerland om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen.

Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet. Buurtbemiddelaars hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis.

Wilt u een melding bij Buurtbemiddeling of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met:

Serviceburea M.O.S.
0512 - 51 55 98
buurtbemiddeling@mosweb.nl